Tidigare händelser i vägföreningen

Årtal Händelse
1961 Vägtrumma läggs ned ovanför backen mot Högby (och försvinner med åren)
1964 Vändplanen vid Tallbacken förbättras
1967 Vägtrumma läggs ned i korsvägen nedanför ladugården
1968 Avgiften beräknas inte längre enligt tonkilometermetoden
1970 Färingsö Skytteföreningen slutar sin verksamhet
1974 Rensning av diken och kantskärning
1979 Dränering, sprängning och schaktning nedanför auktionsladan
1982 Brunn på allmänning farlig och fylls igen, kan det vara brunnen från 1754?
1983 Principen om full avgift för permanentboende och halv avgift för fridshus börjar användas
1984 Vägtrummor och vägbrunnar åtgärdas
1985 Byte av två vägtrummor
1986 Nedläggning av dräneringsavlopp
1987 Byte av vägtrumma vid korset vid brevlådorna
1990 Kantskärning samt asfaltering av infarten från väg 800
1993 Hyvling och kantskärning
1998 Dikning mellan brevlådorna och auktionsladan
2004 Vägarna får namn: Bodavägen och Ilända Gårds väg
2006 Elkabel grävs ned
2007 Större upprustning av vägen nedanför auktionsladan
2008 Dikning mellan brevlådorna och Franks
2010 Dikning och dränering mellan hästhagen och Stråhles
2011 Elkabel läggs mellan Färetunavägen och nya infarten till Wretlers
2011 Upprensning av stenkistan
2012 Diket vid Bullens bom fyllts med sten
2013 Grusning mellan Bergdahl och halvvägs upp till Färetunavägen
2014 Grusning från Färetunavägen till brevlådorna vid Y-korsningen