Då många nya fastigheter tillkommit sedan bildandet 1959 men inte tagits med i vägsamfälligheten beslöts den 12 september 2009 att genomföra en omförättning. Lantmäteriet genomförde omförrättningen under 2010 och 2011. Den 1 juni 2011 var den klar.

Omförättning 2011-06-01

Sakägare vid denna förrättning var:

Fastighet Innehavare Ton-Km Andel
Högby 1:7 Britt och Peter Söderholm 126 0,65%
Högby 4:10 Thomas Bimer och Pia Lif 1 113 5,77%
Högby 4:17 Kenneth och Malin Lillieqvist 903 4,68%
Högby 4:18 Mychélé Östman 658 3,41%
Högby 4:19, 4:31 Anneli Östling och Staffan Svensson 1 092 6,08%
Högby 4:20 Anette Björkman 742 3,85%
Högby 4:21 Maj Andersson 1 470 7,62%
Högby 4:22 Annika Bergman och Göran Bergdahl 1 008 5,22%
Högby 4:23 Hans Stråhle och Agneta Halldelius 1 197 6,20%
Högby 4:24 Hans och Christina Ulriksson 903 4,68%
Högby 4:25 Bernhard och Marie Stockman 840 4,35%
Högby 4:27 Martin Skullman 727 3,77%
Ilända 5:2 Anders och Jenny Arnerlöf 1 344 6,97%
Ilända 5:4 Lars Persson 980 5,08%
Ilända 5:5 Nils Nilssons barn (tomt ej bebyggd) 0 0%
Ilända 5:6 Nils Nilssons barn (tomt ej bebyggd) 0 0%
Ilända 5:7 Anders Bjälvenäs 1 575 8,16%
Ilända 8:30 Gunnar och Birgitta Dahl 1 344 6,97%
Prästnibbla 6:14 Sven Erik Olsson 1 046 5,42%
Prästnibbla 6:17 Leif och Ann-Sofie Hagström 1 701 8,82%
Summa 19 295 100,00%
Arbetskarta som underlag för förättningen.