Högby-Ilända Vägsamfällighet bildads formellt den 9 september 1959

Sakägare vid denna förrättning var:

Fastighet Innehavare Yrke Ton-Km Andel
Högby 1:3 Johan Erik Wretler Lantbrukare 37,6 2,50%
Högby 7:1 Erik Gottfrid Skullman Lantbrukare 23,1 1,54%
Högby 8:1 Johan Erik Wretler Lantbrukare 10,6 0,71%
Högby 4:10 och 4:20 Axel Korch Agronom 105,0 6,98%
Färingsö Skytteförening Skjutbana 35,0 2,33%
Högby 4:21 och Ilända 5:5 Nils Nilsson Köpman 35,0 2,33%
Högby 4:17 Erik Wilhelm Ohlsson Byggmästare 129,0 8,58%
Högby 4:18 Blanch Höglund 45,0 2,99%
Högby 4:19 Gunnar Asplund Byggmästare 154.1 10,25%
Ilända 5:2 Nils Samuelsson Tandläkare 232,0 15,43%
Ilända 5:3 Bo Hjort Direktör 539,7 35,90%
Ilända 5:4 Hilding Persson 157,4 10,47%
Summa 1503,50 100,00%
Ekonomiska kartan 1951 med vissa ändringar av fastighetsbeteckningar. Den röda linjen markera bidragsberättigad väg