Laga skifte av Ilända 1883

På detaljbilden nedan ser man det hus som finns idag. Den långa ladugården finns dock inte längre. Man ser också den trädgård med gångar som fanns där tidigare.