Ägomätning av Ilända 1754

Det framgår att de fyra gårdarna sedan lång tid tillbaka är sammansagna till ett bruk. Det fanns därmed inget behov av storskifte.

Detalj av kartan visar bebyggelsen. Vägen som går ovanför Ny Wreten är den väg vi numera kallar Hundrundan. Både köksträdgård och körsbärsträdgård finns liksom humlegård och en brunn.