Arealmätning av Ilända 1690

Lantmäteriet skapades 1630-talet. En av dess första uppgifter var att skapa geometriska kartor bl.a. om underlag för skatter. Nedan syns arealmätning av Ilända 1690. OBS Kartan har norr åt vänster.

Nedan syns en detalj ur kartan med Ilända by bestående av de fyra gårdarna som Ilända ursprungligen hade. Husen igger ungefär på samma ställe som nuvarande bebyggelse på sista delen av Ilända Gårdsväg.