Laga skifte av Högby 1849

Gårdarna i Högby ligger ungefär på samma ställe som vid storskiftet 1759. Dock verkar mellangården ha flyttat ovanför vägen. Väderkvarnen finns fortfarande kvar.