Arealmätning av Högby 1690

Lantmäteriet skapades 1630-talet. En av dess första uppgifter var att skapa geometriska kartor bl.a. som underlag för skatter. Nedan syns arealmätning av Högby 1690. OBS Kartan har norr åt höger.