Mälaröarnas Motorklubb lät grusa vägen i mars 2014