Det stenfyllda diket vid bommen rensas och fylls igen med ett rör under i november 2012