Rensning av stenkistan vid infarten till Söderholms i augusti till oktober 2011