Wretler bygger ny väg till sin syster, Ingrid Ademars hus