Fortum lägger ny elkabel från Färetunavägen till Ingrid Ademars hus