Inspektion av dräneringen längs Bodavägen i april 2011