Dikesgrävning längs Bodavägen samt nedläggning av rör i augusti 2010. Arbetet utfördes av Roland Fridh och Lasse Qvarnström