Extra föreningsmöte 12 september 2009 angående beslut om omförättning