Väginspektiuon vid nedre delen av Ilända Gårdsväg februari 2008