Ombyggnad av vägen nedanför auktionsladan juni 2007