Prästnibbla 6:17

Fastigheten bildad 1992-12-19 genom avstyckning från Prästnibbla 6:14. Fastigheten förvärvas av Jörgen och Gunnel Backström, syster till Bullen. De låter bygga huset och bor där till 1997 då fastigheten säljs till Leif och Ann-Sofie Hagström.