Prästnibbla 6:14

Fastigheten bildad 1985-12-03 genom sammanslagning av Ilända 5:3, Ilända 8:1 och Prästnibbla 6:1. Fastigheten ägs av Sven Erik (Bullen) och Birgitta Olsson som bedriver lantbruk.