Översikt av fastigheterna i Högby-Ilända Vägsamfällighet

Fastighet Ursprung Skapad
Högby 1:7 Högby 1:3 1945-10-11
Högby 4:10 Ursprungsfastighet Boda
Högby 4:17 Högby 4:10 1934-12-13
Högby 4:18 Högby 4:10 1947-09-15
Högby 4:19 Högby 4:10 1947-09-15
Högby 4:20 Högby 4:10 1947-09-15
Högby 4:21 Högby 4:10 1947-09-15
Högby 4:22 Högby 4:19 1965-08-26
Högby 4:23 Högby 4:10 1967-08-31
Högby 4:24 Högby 4:17 1977-02-17
Högby 4:25 Högby 4:17 1977-02-17
Högby 4:27 Högby 1:2-4, 2:5, 2:12, 2:16, 4:6, 7:1 1985-05-14
Högby 4:31 Högby 4:19 1994-03-08
Högby 11:3 Högby 11:2 1995-03-22
Högby 11:5 Högby 11:3
Ilända 5:2 Ilända 5:1 1948-04-15
Ilända 5:4 Ilända 5:1 1949-03-03
Ilända 5:5 Ilända 5:1 1949-03-03
Ilända 5:6 Ilända 5:5 1962-07-26
Ilända 5:7 Ilända 5:5 1962-07-26
Ilända 8:30 Ilända 8:1 1984-09-06
Prästnibbla 6:14 Ilända 5:3, 8:1, Prästnibbla 6:1 1985-12-03
Prästnibbla 6:17 Prästnibbla 6:14 1992-12-19

Kartan bredvid visar alla fastigheter som ingår i Högby-Ilända Vägsamfällighet utom Prästnibble 6:14 som är åkermarkerna i nordöstra delen av kartan samt Ilända 11:5 som är det gröna området norr om Högby 1:7.