Ilända 8:30

Fastigheten bildad 1984-09-06 genom avstyckning från Ilända 8:1. Fastigheten köps av Bo Georgii-Hemming som bygger om ladugården till bostad. Han säljer fastigheten 1988 till Per Olov och Kerstin Bergstrand. Per Olov dör 1993-11-28 och Kerstin bor kvar till 2002 då fastigheten säljs till Gunnar och Birgitta Dahl. 2019 säljer Gunnar och Birgitta fastigheten till Henrik och Suvi Schaub som flyttar in.