Ilända 5:7

Fastigheten bildad 1962-07-26 genom avstyckning från Ilända 5:5. Fastigheten köps av Rune Bjälvenäs som ger den som gåva till sin son Anders Bjälvenäs 1987-12-31.