Ilända 5:6

Fastigheten bildad 1962-07-26 genom avstyckning från Ilända 5:5. Fastigheten skänks till Nils Nilssons barn Inger Gudrun Canal samt till barn-barnet Kerstin Söderquist.