Ilända 5:5

Fastigheten bildas 1949-03-03 genom avstyckning från Ilända 5:1. Fastigheten förvärvas av Nils Nilsson med husturn Herta f. Wandel som bedriver odling här. Nils dör 1962-05-02 och fastigheten övertas av änkan. Från fastigheten avstyckas fastigheterna Ilända 5:6 och Ilända 5:7 1962-07-26. Efter moderns död övertas fastigheten av barnen Margareta, Gudrun, Birgit, Gun och Inger.

Fastigheten köps 2012-06-25 av Arne Bertil Fjälling. 2017-07-06 köps fastigheten av Ilända Fastigheter AB som drivs av Thomas Jemt som också via Linda Gustafsson Fastighet AB äger fastigheten Ilända 5:7