Ilända 5:4

Fastigheten bildas 1949-03-03 genom avstyckning från Ilända 5:1. Fastigheten köps av Hilding Persson med hustrun Ulla Persson som bedriver olding. 1965 överläts fastigheten till barnen Inger, Lennart och Lars. Hilding Persson dör 1994-10-27 och Ulla Persson 2015-12-10.