Ilända 5:2

Det kan vara lite svårt att avgöra i vilket hus nedanstående personer har bott då det dels finns huvudbyggnad med annex på Ilända 5:2 dels Ilända Gård på Ilända 8:1.

Fastigheten Ilända 5:2 bildades 1948-04-15 som en avstyckning av Ilända 5:1. Det hus som finns på fastigheten är det äldsta som finns inom vägsamfälligheten. Huset finns med som Nr 1 på den geometriska kartan från 1690. Det finns inte med på ägomätningen av Ilända 1754 men det finns med på laga skifte från 1883. Möjligen har ett äldre hus rivits och ett nytt blivit byggt under 1800-talet.

Fastigheten köps 1878 av godsägaren Axel Wilhelm Lokrantz gift med Elisabeth von Düben. Han bor där med familj till 1884 då de flyttar till Hilleshög. Fastigheten övertas av arrendatorn på Eldgarn Per Haglund. Fostersonen Fredrik Haglund flyttar in på Ilända 1891. År 1906 ägs Ilända av Ilända Tegelbruk och disponent vid tegelbruket Gunnar Wulf med familj bor på Ilända. Åkermarken arrenderas av Nils Borrie som övertar fastigheten 1914 och flyttar in på Ilända med familj. Nils dör 1928-08-20 och änkan med barnen flyttar därifrån. 1931 flyttar arrendatorn Axel Korch från Ekerö in på Ilända med familjen hustrun Agnes f. Persson samt döttrarna Ebba, Ellen, Eva och Ulla. Eva blir senare gift med Bo Malmstedt och bosätter sig på Högby 4:23.

Ilända ägs 1941 av ägaren till Prästnibbla, Bo Hjort. 1942 flyttar Arvid Liliequist, född 1914 i Stettin Tyskland, in på Ilända 8:1 (Ilända Gård). Han driver som arrendator jordbruk med mjölkkor. 1955 flyttar Berta Liliequist, född Stempel 1899 i Hoboken USA, in på Ilända 8:1. (Kan detta vara Arvids mor?) Berta dör 1968 och 1971 slutar Arvid som arrendator. Han dör 1988 på Färingsöhemmet.

1956 köps Ilända 5:2 av Nils och Metta Samuleson som flyttar in med barnen Henrik, Marie och Elisabeth. Nils dör 1976-08-09. Metta bor kvar till mitten av 2000-talet då hon flyttar till servicehem. Efter hennes död säljs fastigheten 2009 till Anders och Jenny Arnerlöf.