Högby 4:31

Fastigheten är en obebygd tomt som tillhör ägarna av Högby 4:19 Staffan Svensson och Annelie Östling.