Högby 4:31

Fastigheten var en obebyggd tomt som tillhörde ägarna av Högby 4:19 Staffan Svensson och Annelie Östling. I april 2019 köptes tomten av Mattias Andersson och Jonas Svenaeus som lät uppföra ett hus där de nu bor.