Högby 4:27

Fastigheten består av åkermark och äng till höger om Bodavägen. Den är en sammanslagning av de tidigare fastigheterna Högby 1:2-4, 2:5, 2:12, 2:16, 4:6, 7:1 som genomfördes 1985-05-14. Marken ägs av familjen Skullman.