Högby 4:25

Fastigheten avstyckas från 4:17 1977-02-17 och köptes av Kent och Monica Eriksson. De lät bygga huset och flyttade in med döttrarna Marie och Lena. De skiljdes 1990 och fastigheten såleds till Tage Lindström och Marita Lindedahl som flyttade in med barnen Elina, Leif och Emma. De bodde bara ett par år i huset som de sålde 1993 till Bernhard och Marie Stockman som flyttade in med barnen Mikael och Lisa.