Högby 4:23

Fastigheten avstyckas från 4:10 1967-08-31. Bo och Eva Malmstedt låter bygga ett hus och flyttar in med sina två döttrar Lena och Lotta. Eva är dotter till Axel och Agnes Korch som bor i Högby 4:10. Bo Malmstedt dör 2005-10-19. Eva bor kvar till sin död 2006-04-17. Fastigheten säljs sedan till Hans Stråle och Agneta Halldelius.