Högby 4:22

Fastigheten avstyckas från 4:19 1965-08-26. Sven Asplund, son till Gunnar Asplund i Högby 4:19 låter bygga ett hus. Han bor där till 1884 då fastigheten övertas av brodern Thomas Asplund. Thomas bor där till 1993 då fastigheten säljs till Göran Bergdahl och Annika Bergman.