Högby 4:21

Fastigheten avstyckades från Högby 4:10 1947-09-15. Osäkert hur denna fasighet användes fram till 1964 då den säljs till Harry och Maj Andersson som använder den till fritidshus. Harry Andersson är broder till Bror Andersson gift med Märtha Andersson som äger i Högby 4:20. Bröderna är födda på Bona på Munsö. Harry Andersson dör 1982-03-05. Maj har kvar fastigheten till sin död 2011 då den övertas av Kristian Zander.