Högby 4:20

Fastigheten avstyckades från Högby 4:10 1947-09-15. Osäkert hur denna fasighet användes fram till 1964 då den säljs till Bror och Märtha Andersson som använder den till fritidshus. Bror Andersson är broder till Harry Andersson gift med Maj Andersson som äger i Högby 4:21. Bröderna är födda på Bona på Munsö. Bror Andersson dör 1986-03-31. Märtha har kvar fastigheten till 1988 då den övertas av dottern Anette Björkman.