Högby 4:19

Fastigheten avstyckad från Högby 4:10 1947-09-15. Gustav Asplund, som bor i Högby 4:10, låter bygga ett hus på tomten och flyttar hit i mitten av 50-talet med familjen (hustrun Rut och barnen Kurt, Kerstin, Sven och Gun). Gustav Asplund dör 1967-11-14 och änkan Rut bor kvar till 1971 då hon säljer fastigheten till Bo och Monika Frank med barnen Tony, Johan och Richard. Bo Frank dör 1992-01-04 och Monika bor kvar till 2010 då hon säljer fastigheten till Staffan Svensson och Annelie Östling.