Högby 4:18

Fastigheten avstyckad från Högby 4:10 1947-09-15. Ursprungligen en sommarstugetomt. Okänt vilka som bodde första tiden här.1960 bor dock Blanch Höglund här. Däreefter Hans Holmberg 1961 - 1986. 1982 låter Johan Frank uppföra ett hus där han bor fram till 2008. Mychélé Östman övertar sedan huset och bor där 2011 då Carl Blyhammar köper fastigheten.