Högby 4:17

Högby 4:17 styckas av från Högby 4:10 1934. Möjligen är det byggmästaren Per Olsson som låter bygga huset och flyttar in där på 30-talet. Efter hans död 1940 bor sonen Erik Wilhelm Olsson, också han byggmästare i detta hus med familj till sin död 1984. Efter detta flyttar sonen Bengt in med hustrun Karin och barnen Erik, Eva och Bengt. Bengt och Karin flyttar till Ekerö Centrum 2001 och brandmannen Lars Askrud tar över fastigheten. Han bor där till 2006 då ha säljer till Kenneth Carlsson och Malin Liljeqvist. Kenneth och Malin bor där till 2013 då huset säljs till Rober Elmqvist som flyttar in med sin fru Gunvie och som fortfarande bor där.