Högby 4:10

Högby 4:10 är ursprungsfastigheten för hela Boda. På kartan från 1913 betecknad med littera O och ägs av hemmansägaren Herman Eriksson. Timmermannen Per Olsson flyttar från Sunne till Högby 1886. Han gifter sig med Herman Erikssons dotter Charlotta Hermansson. De bor i Sätuna första tiden men flyttar sedan till Boda 1922. Per Olsson är då byggmästare och förmodligen bygger han huset i början av 1920-talet. Alla andra fastigheter i Boda har sedan styckats av från denna fastighet.

Per Olssons hustru dör 1925 och Per Olsson 1940. Fastigheten ägs av dödsboet. 1950 köps fastigheten av byggmästaren Gustaf Asplund som flyttar in med hustrun Rut och barnen Erik, Kerstin och Sven. Gustaf Asplund låter bygga huset på Högby 4:19 dit de flyttar i mitten av 50-talet. Högby 4:10 tas då över av Axel Korch med hustrun Agnes och barnen Ulla, Ebba, Ellen och Eva. Eva Korch gifter sig senare med Bo Malmstedt och de bosätter sig 1968 i det då nybyggda huset på Högby 4:23.

Axel Korch dör 1956 och hustrun Agnes 1967. Högby 4:10 tas över av Claes-Göran Kjellström som bor där med familj mellan 1968 och 1972. Därefter flyttar Lennar Hagman in med familj under åren 1973 till 1980. Under åren 1981 till 1990 ägs fastigheten av Sture Lindberg som bor där med sin fru. Slutligen förvärvas fastigheten av Thomas Bimer och Pia Lif 1991 som fortfarande bor där.