Högby 1:7

Högby 1:7 avstyckades 1945-10-11 från Högby 1:3. Fastigheten inköptes 1988-07-04 av Peter och Britt Söderholm som fortfarande bor där. Okänt vilka som bott här tidigare.