Högby 11:5

Fastigheten är en avstyckning av Högby 11:3 och ägs av Ingrid Ademar, syster till Kjell Wretler.