Högby 11:3

Fastigheten består av åkermarken till vänster om Bodavägen. Fastigheten skapades genom klyvning av Högby 11:2 som gjordes 1995-03-22. Marken ägs och brukas av Kjell Wretler.